Servis klimatizace Brno - Klimatizace Brno, klimatizace Znojmo

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Služby

Servis klimatizace Brno, Znojmo

Servis klimatizace Brno a Znojmo, za zvýhodněné ceny do konce Dubna.

Zjistit cenu

Servis klimatizace Brno, Znojmo a okolí

Provádíme servis klimatizace všech značek. Servis klimatizací provádíme, jak na klimatizace dodávané od nás, tak i na klimatizace montované jinou společností.

Zaměřujeme se především na servis klimatizací v Brně, Znojmě a jejích okolí.Proč provádět servis klimatizace?

Prováděním pravidelných servisních prohlídek, předcházíte poruchám na zařízení.

Během provozu
klimatizace dochází k zachycování nečistot na filtry a výměník klimatizace. Tyto nečistoty snižují průtok vzduchu přes teplosměnné plochy výměníku, a tím dochází ke snížení účinnosti klimatizace, které může vést k závadě a poškození klimatizace.

Během chlazení vznikají ve výparníku plísně a bakterie, které mohou vést k respiračním chorobám. Během servisní prohlídky se tyto plísně a bakterie pomocí speciální čistící chemie odstraní.
Pří servisu klimatizace používáme pouze čistící prostředky schválené výrobci klimatizace.

Interval servisních prohlídek se liší podle typu zařízení a prostředí, v jakém
klimatizace pracuje. Servis klimatizace doporučujeme provádět minimálně jednou ročně před zahájením sezony. V případě celoročního provozu vždy po roce od spuštění.

ucpaný filtr klimatizace
zanesený filtr klimatizace
čistý filtr klimatizace
čistý filtr klimatizace
neprůchodný filtr VZT
zanesený filtr VZT
Filtr pro VZT
nový filtr VZT

Servis klimatizace:

Servis klimatizace zahrnuje:

 • Čištění filtrů vnitřní jednotky.

 • Čištění teplosměnných ploch vnitřního výměníku od nečistot, plísní a bakterií speciální chemií.

 • Čištění krycích plastů klimatizace.

 • Kontrola elektroinstalace vnitřní klimatizace.

 • Čištění teplosměnných ploch venkovního výměníku.

 • Kontrola tlaku chladícího média.

 • Kontrola elektroinstalace venkovní klimatizace.

 • Čištění krycích dílů klimatizace.
Servis chladící techniky:

Servis chladící techniky zahrnuje:

 • Čištění teplosměnných ploch vnitřního výměníku.

 • Kontrola elektroinstalace.

 • Čištění teplosměnných ploch venkovního výměníku.

 • Kontrola tlaku chladícího média.

 • Kontrola těsnosti chladícího okruhu.
Ze zákona povinné revize:

Na základě zákona Ministerstva životního prostředí č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a dle nařízení Evropského parlamentu č. 842/2006, je každý provozovatel chladícího zařízení s obsahem chladiva nad 3 kg povinen provádět pravidelné revizní kontroly těsnosti chladícího okruhu. Tyto revize chladících okruhů smí provádět pouze odborná certifikovaná osoba. Zápis o provedení revize chladícího okruhu se zapisují do revizní knihy.

Na základě splnění certifikačních zkoušek jsme oprávněni provádět revize chladících okruhů.

intervaly provádění revize chladícího okruhu:

 • nad 3 kg chladiva 1 x ročně

 • nad 30 kg chladiva 2 x ročně

 • nad 300 kg chladiva 4 x ročně
Neprováděním těchto revizí chladícího okruhu se vystavuje provozovatel zařízení pokutě až 2 mil. korun.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky